Řešení na míru

Likvidace nežádoucích dřevin

Glyfosát

Glyfosát (N-fosfonomethylglycin) ovlivňuje výhradně biosyntetickou dráhu rostlin, při které se syntetizují tři ze základních α-aminokyselin: tryptofan, tyrozin, fenylalanin. Konkrétně inhibuje enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (EPSPsyntázu) a rostlina tedy není schopna syntetizovat organickou kyselinu EPSP, která je jedním ze základních prekurzorů výše zmíněných aminokyselin.