Semináře a školení

Máme pro Vás připravené zajímavé semináře

Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou.

Naše firma se ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně podílí na organizaci kurzu s názvem „Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin “

Odborná způsobilost se od 1. 1. 2013 dle § 86 zák.199/2012 dělí na 3 stupně – viz přiložená informace. Absolvent tohoto školení obdrží osvědčení pro odborně způsobilou osobu 1. /nejnižšího/ stupně. Toto osvědčení bude platné 5 let. Dále je možné ho prodloužit na základě šestihodinového kurzu obdobného charakteru.

Termíny kurzu:

Připravujeme pro Vás nový termín. Svůj zájem můžete projevit již nyní poptávkou níže.

Cena semináře činí 1000,- Kč

V případě, že si organizace /fyzická osoba/ u firmy CHEMAR plus s.r.o. objedná závazně minimálně 100 litrů přípravku Roundup Klasik, Roundup Biaktiv nebo minimálně 60 litrů přípravku Roundup Flex, bude jí částka za školení uhrazena firmou CHEMAR. To se týká max. počtu 1 osoby. Potvrzená závazná objednávka musí být doručena poštou, nebo e-mailem v termínu splatnosti semináře – viz organizační pokyny.

Přihlásit se na seminář

Soubory ke stažení

Žádost o osvědčení II. stupně

Organizační pokyny

Předběžná objednávka


Adresa:
CHEMAR – Ing. Martin Pavelka
Vlhká 170/14, 602 00 Brno

Informace:
Ing. Martin Pavelka
tel.: 603 530 400, 730 513 333
E-mail: martin.pavelka@chemar.cz