Řešení na míru

Likvidace nežádoucích dřevin

Technologické postupy – glyfosátové technologie

Při aplikaci chemických přípravků musíme být předem seznámeni se záměrem, čeho chceme dosáhnout a co musíme pro tuto činnost udělat. Glyfosátové přípravky řady ROUNDUP působí výlučně na organismy rostlinného původu. Z tohoto důvodu musíme věnovat značnou pozornost správné volbě vhodné technologie včetně aplikační techniky, aby vysazené a pěstované rostliny byly chráněny před náhodným a nežádoucím kontaktem s přípravkem /kryty, bezúletové trysky, apod./.

Z tohoto důvodu je třeba věnovat pozornost stavu vegetace /růstová a vývojová fáze plevelů – optimální listová plocha a vysoká úroveň asimilace plevelů/. Především rozhodujícím ukazatelem je použitá dávka přípravku na jednotku plochy a koncentrace postřikové kapaliny. Tyto důležité údaje jsou vždy uvedeny na etiketách jednotlivých balení přípravků a jsou v souladu s platnou registrací herbicidů /stanovuje výrobce/.

U přípravku Roundup Klasik a Roundup Biaktiv se použije 1 – 1,5 % u trav, 2 – 3 % u listové buřeně. Oba herbicidy nelze aplikovat na rosu.

Vícegramážní  přípravek Roundup Rapid se používá s předchozími herbicidy v nižších dávkách /cca. o 1/5 nebo1/4 menších na 1 ha/. Tento přípravek lze aplikovat na rosu a při nízkých teplotách /5 – 10 °C/. Doporučené množství aplikované tekutiny na 1 ha je v případě herbicidu Roundup Rapid 200 l.

V případě většího množství vody není snížena účinnost přípravku. Tento poznatek se úspěšně využívá při aplikaci u rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem, např. křídlatky apod..

Důležitý vliv má rovněž na dosažené výsledky chemické aplikace kvalita a pracovní zkušenosti pracovníků, kteří tyto práce provádějí. Nesmí se zapomínat na dodržování stanovených dávek přípravků výrobcem.

Také potřebujeme posoudit ekonomickou výhodnost zásahu, při porovnání postřiku např. s mechanickým  způsobem.

Podle plošného rozsahu rozlišujeme:

Používané pracovní postupy (technologie) k zamezení pařezové výmladnosti listnatých dřevin

 Důležité oblasti pro využívání herbicidů řady Roundup v rámci  technických služeb

Obdobně jako v jiných odvětvích přistupuje řada pracovníků k zavádění a využívání chemických přípravků na mnoha pracovištích TS . Při volbě a výběru pesticidů musíme zvážit následující kritéria, která by měla ovlivnit volbu nejvhodnějšího přípravku a odpovídající technologie.

Jsou to:

Tyto hlediska výrobky společnosti Monsanto jednoznačně splňují.

Seznámení s některými náměty pro možné uplatnění glyfosátových technologií v různých oborech